Φιλοσοφία και σκοπός της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση αποτελείται από ποικίλες εκπαιδευτικές διεργασίες με σαφείς στόχους και προκαθορισμένες στρατηγικές αξιολόγησης για την απόκτηση εργασιακών εμπειριών και δεξιοτήτων μέσω βιωματικής διαδικασίας.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να προσφέρει στα εκπαιδευόμενα άτομα τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου: τα προετοιμάζει να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις και να σκέπτονται με κριτικό πνεύμα, ώστε να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και της γενικότερης υγείας ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων. Επίσης, τους προσφέρει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, στην οποία αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τους θα χρειαστεί να ενταχθούν, διευρύνοντας πιθανότατα και τους μελλοντικούς φορείς απασχόλησης.

Ειδικότερα, οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι να παρέχει στα ασκούμενα άτομα:
- ευκαιρίες για να εφαρμόσουν τη θεωρητική τους γνώση στην πράξη, μέσα σε ένα ελεγχόμενο, αλλά πραγματικό εργασιακό περιβάλλον
- νέες γνώσεις και εμπειρίες
- προετοιμασία για να προσφέρουν στον επαγγελματικό και ερευνητικό τομέα
- καθοδήγηση για να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές απαιτήσεις του εργασιακού χώρου
- σύνδεση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία στην οποία θα εργασθούν.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα