Ενημερώσου για όλα τα θέματα της Πρακτικής Άσκησης

22 Νοεμβρίου 2022

ΤΟΒΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Α. 2022-23

8 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑ ΤΓ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

4 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑ ΤΕΔΔ_2022-23

27 Οκτωβρίου 2022

ΠΑ ΤΓ_2022-23_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

24 Οκτωβρίου 2022

ΠΑ ΤΕΔΔ_2022-23_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

30 Μαρτίου 2022

ΤΠΤ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Α. 2021-22