Ενημερώσου για όλα τα θέματα της Πρακτικής Άσκησης

28 Μαρτίου 2023

ΠΑ ΤΓ_2022-23_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

15 Δεκεμβρίου 2022

ΤΓΕΩ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Α. 2022-23

22 Νοεμβρίου 2022

ΤΟΒΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Α. 2022-23

8 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑ ΤΓ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

4 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑ ΤΕΔΔ_2022-23

27 Οκτωβρίου 2022

ΠΑ ΤΓ_2022-23_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ