Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

Σύντομο Ιστορικό

Φιλοσοφία και σκοπός της Πρακτικής Άσκησης

Δομή και λειτουργία

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Εποπτεία

Αξιολόγηση

Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης ανά τομέα

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα