Για κάθε ασκούμενο άτομο ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, το οποίο ασκεί εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Η/Ο επόπτρια/της αποτελεί το συνδετικό κρίκο επικοινωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου και Φορέων Υποδοχής και πιο συγκεκριμένα:
-ενημερώνεται (είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω επίσκεψης) σε τακτική βάση από τους συνεργαζόμενους φορείς και παρακολουθεί την πορεία των φοιτητριών/τών που εποπτεύει
-ελέγχει τη συνέπεια των φοιτητριών/τών στις υποχρεώσεις τους και αποτιμά τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση, με ειδικό έντυπο.
-καταγράφει τα πιθανά προβλήματα διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, είτε από τη μεριά των εποπτών στους φορείς συνεργασίας είτε από τη μεριά των ασκούμενων και ενημερώνει τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ της Πρακτικής Άσκησης στον εκάστοτε τομέα.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα