Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, στη διάρκεια του οποίου οι φοιτήτριες/τές καλούνται να ασκηθούν και στους τρεις τομείς: Κοινότητα, Επιχειρήσεις Κλάδου Τροφίμων, Νοσοκομεία. Η σειρά άσκησης στους τομείς μπορεί να εξατομικευθεί.

Για κάθε τομέα η διάρκεια άσκησης είναι:
- Κοινότητα: 1 μήνας (24 ημέρες)
- Επιχειρήσεις Κλάδου Τροφίμων: 1 μήνας (24 ημέρες)
- Νοσοκομεία: 3 μήνες (72 ημέρες)

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα