Επικοινωνία

Υπεύθυνη Υποστήριξης Γραφείου
Εύα Ανδρικοπούλου, Ε.ΔΙ.Π. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εξ. Συνεργάτες

Κώστας Φουρίκος, Διοικητική -Γραμματειακή Υποστήριξη

Δημήτρης Γκουλής, Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Πρόσβαση
Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο 2

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
210 95 49 222, 210 95 49 223

E-mail Επικοινωνίας
intern@hua.gr

Ημέρες & ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών
Δευτέρα - Τετάρτη - 11:00 - 15:00
Τρίτη - Πέμπτη 13:00 - 17:00

Τοποθεσία