Πληροφορίες

Οδηγός για την Πρακτική Άσκηση

Χρήσιμα έγγραφα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Τμήμα Γεωγραφίας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

Πληροφορίες για φορείς Πρακτικής Άσκησης