Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (ΤΕΔΔ) αποτελεί υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία, ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Είναι ενταγμένη στο 4ο έτος σπουδών και χωρίζεται σε δύο ευρύτερα πεδία άσκησης: σε μη Κλινικό Περιβάλλον (Πρακτική Άσκηση Ι) και σε Κλινικό Περιβάλλον (Πρακτική Άσκηση ΙΙ).

Η Πρακτική Άσκηση Ι αφορά την άσκηση σε φορείς Κοινότητας και σε Επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων, και η Πρακτική Άσκηση ΙΙ την άσκηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. (Σχήμα 1). Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον νομό Αττικής είτε σε νομούς της Περιφέρειας.

Επιστροφή στη Γονική Σελίδα