ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020

Αγαπητές και αγαπητοί,

Σε συνεχεια της επιστολής του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη με τις Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σας ενημερώνουμε ότι το μέτρο απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 περιλαμβάνει ΚΑΙ την Πρακτική άσκηση σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες.

Επίσης, προτρέπουμε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες να προτιμούν την ηλεκτρονική επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (intern@hua.gr).

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις