ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

photo-bank-0001.jpg
photo-bank-0001.jpg

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη , στο πλαίσιο πρόσθετων οδηγιών εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται καθολικά η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ έως τις 24.3.

Σύμφωνα με την ίδια οδηγία διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι όλα το έγγραφα που αφορούν την ολοκλήρωση της Π.Α. μέχρι τις 24.3 διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.

Το Γραφείο Π.Α. θα μπορεί να σας εξυπηρετεί ηλεκτρονικά σε οποιασδήποτε απορίες, διευκρινήσεις κλπ. καθόλη τη διάρκεια της αναστολής διεξαγωγής της πρακτικής Άσκησης.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις