ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία (6-30/11/2020)

photo-bank-0001.jpg
photo-bank-0001.jpg

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 - ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 (lockdown 2) "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020",

με βάση τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.):

Αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) φοιτητών.

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να γίνεται μόνο εξ αποστάσεως (με τηλεργασία) την περίοδο αυτή.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις