ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ενημέρωση για την διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδ. Έτος 2021-2022

rawpixel-284723-unsplash-min.jpg
rawpixel-284723-unsplash-min.jpg

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4406/τ’Β/24.09.2021 που αφορά στη λειτουργία των ΑΕΙ, η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 γίνεται με φυσική παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στους Φορείς Υποδοχής, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Φορέα Υποδοχής, δηλαδή

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

β) βεβαίωση νόσησης ή

γ) 1 ή 2 rapid test, ανάλογα με το είδους του Φορέα Υποδοχής, με δική τους δαπάνη.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2, παρ. 3 αναφέρεται:

  1. Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις