ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑ ΤΕΔΔ_2022-23

charles-koh-365298-unsplash-min.jpg
charles-koh-365298-unsplash-min.jpg

Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος ΕΔΔ για την Πρακτική Άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις