ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑ ΤΓ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

charles-koh-365298-unsplash-min.jpg
charles-koh-365298-unsplash-min.jpg

Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα κατάταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωγραφίας για την Πρακτική Άσκηση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις