ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ_ΕΝΑΡΞΗ Π.Α. ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

patrick-tomasso-71909-unsplash-min.jpg
patrick-tomasso-71909-unsplash-min.jpg

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες

του Τμ. Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής,

Για όσους/όσες από εσάς οι τοποθετήσεις σας σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ εγκρίθηκαν από την Γ.Σ. του Τμήματος (82/19-12-2019) και από την Επιτροπή Ερευνών (2/23-01-2020, ΑΔΑ: 61ΣΒ4691ΒΣ-ΣΩΓ) μπορείτε να ξεκινήσετε την υλοποίηση της Πρακτικής σας Άσκησης με πρώτη δυνατή ημερομηνία έναρξης 27/02/2020.

Σας έχουν σταλεί μέσω email οι συμβάσεις για την Πρακτική Άσκησή σας στη βιομηχανία και στην κοινότητα.

Καλείστε αφού τις μελετήσετε, να προχωρήσετε στη διαδικασία της συμπλήρωσης - υπογραφής.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ανάλογα με την τοποθέτηση επιλέγετε το αντίστοιχο αρχείο (βιομηχανίας ή κοινότητας), το εκτυπώνετε σε πέντε αντίτυπα, συμπληρώνετε τα στοιχεία, υπογράφετε στη σχετική ένδειξη στο τέλος και μονογράφετε κάτω δεξιά στις υπόλοιπες σελίδες.

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Και τα πέντε αντίτυπα - υπογεγραμμένα από εσάς - θα τα καταθέσετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας - Γρ.2.2) τις ημέρες: Τρίτη 3/3, Τετάρτη 4/3 και Πέμπτη 5/3 στις ώρες λειτουργίας του Γραφείου, προκειμένου να υπογραφούν και από τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που μέχρι τότε μπορείτε να τις έχετε υπογεγραμμένες και από τους Φορείς προκρίνεται να το κάνετε καθώς έτσι διευκολύνεται χρονικά η διαδικασία.

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών θα ειδοποιηθείτε μέσω email για να έρθετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να τις παραλάβετε. Όσο νωρίτερα τις προσκομίσετε επισπεύδετε την διαδικασία.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παρακαλείσθε να καταθέσετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μαζί με τις συμβάσεις σας τα κάτωθι έντυπα, τα οποία βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://praktiki.hua.gr ακολουθώντας τη διαδρομή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΑ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

01_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΦΟΙΤΗΤΗ_ΤΡΙΑΣ

02_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Α.

03_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΣΦΑΛΕΙΑ

04_ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις