ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

patrick-tomasso-71909-unsplash-min.jpg
patrick-tomasso-71909-unsplash-min.jpg

Το Τμήμα Γεωγραφίας σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοινώνουν την έναρξη κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Ο κύκλος αφορά Πρακτική Άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-19.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/όσες φοιτητές /τριες το επέλεξαν ως μάθημα επιλογής και οφείλουν λιγότερα από τέσσερα μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων που προβλέπονται, από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του 1ου και 2ου έτους σπουδών.

Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου υλοποιείται το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση φοιτητών/ριών, σκοπός του οποίου είναι να δοθεί στο φοιτητή η δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει τη θεωρητική του κατάρτιση με την παραγωγική διαδικασία. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη συνεργασία με σχολεία, καθώς και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους οι φοιτητές/ριες πρόκειται να απασχοληθούν για εννέα (9) εβδομάδες (44 εργάσιμες ημέρες)

Ειδικότερα:

Όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένα τα κάτωθι έντυπα:

1.Αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση (δήλωση φορέων)

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις