ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Τμήμα Γεωγραφίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

priscilla-du-preez-234138-unsplash-min.jpg
priscilla-du-preez-234138-unsplash-min.jpg

Το Τμήμα Γεωγραφίας σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοινώνουν την έναρξη κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Ο κύκλος αφορά Πρακτική Άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/όσες φοιτητές /τριες το δήλωσαν ως μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου και οφείλουν έως τέσσερα μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων που προβλέπονται, από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του 1ου και 2ου έτους σπουδών.

Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου υλοποιείται το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση φοιτητών/ριών, σκοπός του οποίου είναι να δοθεί στο φοιτητή η δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει τη θεωρητική του κατάρτιση με την παραγωγική διαδικασία. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη συνεργασία με σχολεία, καθώς και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους οι φοιτητές/ριες πρόκειται να απασχοληθούν για εννέα (9) εβδομάδες (44 εργάσιμες ημέρες).

Πριν την κατάθεση της αίτησης δήλωσης φορέα Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία, ο φοιτητής θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τον επόπτη καθηγητή για την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσης στον συγκεκριμένο φορέα. Μετά την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσης, συμπληρώνει και αποστέλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία, υπογεγραμμένη και από τον Επόπτη Καθηγητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Η δήλωση του μαθήματος Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο καταχωρείται στο βαθμολόγιο αποκλειστικά ως μάθημα χειμερινού εξαμήνου και μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι 30.09.2021. Την ευθύνη για τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης στο σωστό εξάμηνο φέρει αποκλειστικά ο φοιτητής και δεν πραγματοποιείται αλλαγή εξαμήνου της Πρακτικής Άσκησης εκ των υστέρων.

2. Μετά την κατάθεση του αιτήματος δήλωσης Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία, ο φοιτητής δεν μπορεί να αλλάξει τους αρχικά δηλωθέντες φορείς Πρακτικής Άσκησης.

Ειδικότερα:

Όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση (δήλωση φορέων) μέχρι και 10/11/2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κτίριο Φοιτητικής Μέριμνας, Email: intern@hua.gr, τηλ. 210 95 49 223) για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Πρακτικής Άσκησης

(για περισσότερες πληροφορίες: http://praktiki.hua.gr/info/documents/).

Επιστροφή στις Δημοσιεύσεις